Jdi na obsah Jdi na menu
 


CANISTERAPIE-METODA

 

 


Rehabilitační canisterapie

Canisterapie je metoda, při níž se využívá kontaktu pejska s klientem. Využívání pravidelných hodin k celostnímu rozvoji osobnosti dítětě,je zdrojem nových podnětů, které vedou k rozumovému rozvoji dětí, učí správným návykům chování ke psům i zvířatům obecně. Rozvíjí komunikaci i vyjadřovací schopnosti, vede k rozšiřování slovní zásoby, umožňuje nácvik komunkace s cizími osobami /psovodky/. Usnadňuje kontakt s obtížně komunikujícími dětmi. Canisterapie má nesporný vliv na citový rozvoj dítěte,
vede rovněž k pohybovému rozvoji dětí. Přináší pozitivní dotekovou stimulaci, rozvíjí hrubou i jemnou motoriku. Motivuje k pohybu, rozvíjí koordinaci pohybu a orientaci v prostoru. Pes je obrovským motivačním faktorem pro fyzickou aktivitu žáků.
U nepohyblivých dětí využíváme pejsků k polohování, při kterém dochází k uvolnění spasmů, snižuje se třes svalstva, uvolňují se křeče.
Hodina má 3 základní části. Po přivítání se s pejsky začínáme:
 
1. rozumovou a smyslovou výchovou, kdy děti:
· poznávají barvu psa, obojku, vodítka
· počítají pejsky, nožičky, čumáčky, uši ocásky
· pojmenují a ukáží jednotlivé části těla na pejskovi i na sobě, na psovodce apod.
· zjišťují, který pes je větší – menší
· poznávají pejska na fotografii – přiřadí jej správné psovodce

2. následuje pohybová část, zahrnující:
· rozcvičku – pejsci předcvičují, děti napodobují
· překážková dráha – koordinace pohybů, využití nářadí (švédská bedna, lavička, kuželky, různé překážky)
· házení aportu
· procvičování povelů – ke mně, přines, sedni, lehni
· hry – vláček, zlatá brána, hry s míči v kruhu

3. relaxační část, procvičování jemné motoriky
· zklidnění na koberci
· česání pejsků
· zapínání a rozepínání obojků
· hledání drobných předmětů

 


 Hry se začleněním psa, pes jako motivační prvek


1) OTÁČENÍ ZA PSEM 
a) Pes sedí nebo leží uprostřed kruhu dětí. Děti chodí, nebo lezou po čtyřech v
kruhu a stále se dívají na psa. Koordinace pohybu,udržování směru, natáčení
 hlavy. Chůze i zpět.
b) Děti sedí uprostřed a pes se psovodem chodí v kruhu. Děti se otáčejí za psem.
 Stejný účel. 
2) APORT HROU
Děti odhazují hadrové míčky, nezáleží na tom, jak daleko dohodí. Pokud možno
 by měly udržovat směr. Pes pro míčky chodí a nosí zpět. Dítě se snaží dávat
povel APORT, ale pro častou neschopnost slovo vyslovit, posílá psa psovod, nebo
 může pes vyběhnout sám. Hází se pravou i levou rukou střídavě (při postižení
 jedné ruky musí házet i postiženou).
 3.) OTVÍRÁNÍ
kelímků s víčky na šroubování, vytahování či odchlípení. Zapojovat opět obě
 ruce. Spojovat s odměňováním psa.
 4) PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK
 Vybuduje se dráha s překážkami. Postavit kruh, slalom z kuželek, lavičku a
 podobně. Dítě vede psa na vodítku a překonává překážky. Podle postižení dítěte
je doprovod nutný a psovod se stará o práci psa, pokud to dítě nezvládá. Zde
 záleží na možnostech a vynalézavosti personálu.
 
5) KŘÍŽENÍ POHYBU
 Dítě leží pod stojícím psem. Jednou rukou se dotkne křížem nohy psa a opačně.
 Obejme psa kolem krku (musí se zvednout). Doteky a ukazování na určené části
 těla. Pes nutí k pohybu a soustředěnosti, trénuje se také odolnost proti strachu
 ze psa.

6) PŘETAHOVÁNÍ
 K přetahování použijeme pevný hadr, lano... a uvážeme na něm uzel. Umožníme
 psovi uchopit předmět k přetahování a sami ukážeme, jak provádět výkon bez
 trhání a prudkého cukání. Musí to být pouze tah. Dítě uchopí tahaný předmět a
 přetahuje se o něj se psem. Za pomoci psovoda do¬chází ke střídavému vítězství,
aby nedošlo k odrazení psa pro stálou ztrátu kořisti. Dítě si posiluje svalstvo
a rovnováhu.
 
7) VYHLEDÁVÁNÍ PAMLSKŮ V PĚSTÍCH RUKOU
 Do jedné z rukou dáme pamlsek a ruku zavřeme v pěst. Děti posadíme do řady na
 židle a pes pamlsek vyhledává, snaží se k němu dostat a olizuje pěst, což působí
jako masáž. Pěst povolíme a pes dostává pamlsek. Pokra¬čuje k dalšímu dítěti.
 
8) NA SCHOVÁVANOU
Pes se psovodem a dítětem opustí místnost. Pokud je možnost poschovávat pár
 dětí, tak to uděláme. Vchází pes s dítětem a psovodem a pes hledá schované. Po
 každém úspěchu dostává odměnu od schovaného i dítěte, kte¬ré ho vede. Při
 nedostatku místa se uschovává míček, hračka apod. 
 
9) PES JAKO MOTIVACE
 Zadá se úkol a dítě za odměnu může psa učesat, dat mu pamlsek, pomazlit se s
ním, nasazovat a sundávat mu obojek. Cílem je posilovat jemnou motoriku. Tyto
hry lze využít i u dalších skupin (senioři, mentálně postižení, i zdravé
děti).